PROJEKT WYDZIAŁ MAMETMATYCZNO-PRZYRODNICZY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO
ETAP 1

MIEJSCE
KIELCE - ul. Świętokrzyska
INWESTOR
Uniwersytet Jana Kochanowskiego (dawniej Akademia Świętokrzyska)

DATA
Koncepcja : 2004
Projekt wielobranżowy : 2005 - 2006
Realizacja : od 2006

POWIERZCHNIA
18500 m²
OPIS
Instytut Chemii i Instytut Ochrony Środowiska jest pierwszym etapem realizacji Campusu. Budynek dydaktyczny składa się z dwóch "skrzydeł" o wysokości V kondygnacji (nawiązanie do wysokości istniejącego budynku), spiętych w strefie środkowej bryłą II i III kondygnacyjną. Dzięki takiemu obniżeniu uzyskano możliwość wglądu w krajobraz (widok na wzniesienia). Centralnym elementem budynku dydaktycznego jest hol główny. To miejsce koncentracji życia społecznego uczelni. Dzięki szklanemu dachowi wnętrze jest jasne, oświetlone światłem naturalnym. Wspólnie z istniejącymi i planowanymi w dalszych etapach budynkami stworzony zostanie nowoczesny zespół Campusu Uniwersytetu Świętokrzyskiego, odpowiadający potrzebom miasta i regionu, aspiracjom uczelni na najwyższym poziomie europejskim.

PRZEJDŹ DO
KONCEPCJA

REALIZACJA ETAP 2