PROJEKT CAMPUS A UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

MIEJSCE
KIELCE - ul. Świętokrzyska
INWESTOR
Uniwersytet Jana Kochanowskiego (dawniej Akademia Świętokrzyska)

DATA
2004

POWIERZCHNIA
18500 m²
OPIS
Przedmiotem konkursu był kompleks budynków dydaktycznych przy ul. Świętokrzyskiej, w których mieścić się będą Instytut Chemii, Instytuty Ochrony Środowiska i Informatyki, Centrum Nowoczesnej Technologii, ogólnoinstytutowy Zakład Naukowo - Badawczy oraz Muzeum Ziemi i Centrum Konferencyjne z hotelem. Zespół ten stanowić ma pierwszy etap planowanego Campusu uczelni kieleckiej. Instytut Chemii i Instytut Ochrony Środowiska, zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Oba budynki dydaktyczne stanowić będą pierzeje kwartału (północną i wschodnią). Pierzeję zachodnią stanowią budynki Muzeum Ziemi i Centrum Konferencyjnego. Wnętrze utworzone między wyższymi budynkami otwiera się w kierunku południowym na centrum Kielc, stanowiąc przestrzeń społeczną uczelni, przeznaczoną do rekreacji.

PRZEJDŹ DO
REALIZACJA ETAP 1

REALIZACJA ETAP 2