ZESPÓŁ
W POPRZEDNICH
LATACH :
Andrzej Nasfeter
Lidia Archacka
Agnieszka Chmiel
Maja Chodorowska
Magdalena Chrzanowska
Aleksandra Chytrowska
Anna Frączkowska
Dariusz Kwiatkowski
Piotr Łobodziński
Krzysztof Łopucki
Artur Matracki
Katarzyna Mazur - Paduch
Małgorzata Perlińska
Magdalena Piotrowska
Karolina Sieradzka
Agnieszka Skolimowska
Katarzyna Szymczak (Świątkowska)
Artur Ślachciak
Katarzyna Trzcińska (Gizicka)
Magdalena Wasilewska
DZIAŁALNOŚĆ
NAGRODY