DZIAŁALNOŚĆ
Pracownia prowadzona jest przez doświadczonych architektów z długoletnim stażem projektowym, pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Kierownik i właściciel pracowni dr inż. arch. Janusz Pachowski (członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, członek kolegium sędziów konkursowych SARP) prowadzi samodzielną działalność projektową od 1977 roku, w ramach PPiP w Izabelinie - od 1998 roku.

Pracownia wykonuje wielobranżowe projekty budynków użyteczności publicznej takich, jak: uczelnie wyższe, szkoły, domy kultury, sale widowiskowe, obiekty sportowe, budynki biurowo-bankowe, zespoły handlowe, obiekty kultu religijnego, projekty budynków apartamentowych, hoteli, zabudowy wielo- i jednorodzinnej, wnętrza, opracowania urbanistyczne, "mała architektura" oraz opinie, koreferaty, opracowania graficzne, działalność wydawnicza. 
NAGRODY
ZESPÓŁ