PROJEKT ROZBUDOWA I MODERNIZACJA DOMU KULTURY

MIEJSCE
SIERPC
INWESTOR
Urząd Miasta Sierpc
DATA
Koncepcja : 2004
Projekt wielobranżowy : 2004 - 2005
Realizacja : 2009 - 2012

POWIERZCHNIA
3467 m²
OPIS
Modernizując Dom Kultury w Sierpcu i rozbudowując w kierunku wschodnim zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi starano się stworzyć kompozycyjną całość. Zachowano charakter istniejącego budynku, nawiązując do niego gabarytem, podziałami, częściowo materiałami w części projektowanej, nadając jej współczesną formę architektoniczną. Połączenie istniejącego budynku i nowej części zaakcentowane zostało przeszklonym atrium. Tu znajduje się główne wejście do Domu Kultury. Hall główny z wyeksponowanymi wewnętrznymi schodami stanowi łącznik pomiędzy obecnym i nowym budynkiem. W projektowanej części mieści się sala wielofunkcyjna z zapleczem, szatniami dla wszystkich użytkowników i sanitariatami. Pozostały program Domu Kultury umieszczony został w istniejącym, zmodernizowanym budynku. Podstawową decyzją, która umożliwiła taką rozbudowę i dała szansę rozmieszczenia dużej części programu w istniejącym budynku było podzielenie obecnej sali widowiskowej na dwie kondygnacje. Decyzja podziału sali na dwa poziomy umożliwiła zorganizowanie na parterze dwóch pomieszczeń: w części północnej - sali do ćwiczeń tanecznych, w części południowej, wykorzystując obecną scenę (zachowane drewniane obramowanie sceny) - sali do ćwiczeń teatralnych.

PRZEJDŹ DO
KONCEPCJA