PROJEKT CENTRUM INFORMACYJNO-ADMINISTRACYJNE (RATUSZ)

MIEJSCE
LEGIONOWO - ul. Piłsudskiego
DATA
2004

POWIERZCHNIA
7650 m²
OPIS
Podstawowym założeniem projektu było stworzenie przed Ratuszem ogólnodostępnego placu miejskiego, związanego z główną ulicą miasta - ulicą Piłsudskiego. Ściany placu tworzą dwa "skrzydła" Ratusza: północne - o funkcji administracyjnej i południowe, gdzie zlokalizowano Centrum Kulturalno - Informacyjne. Zamknięcie placu stanowi przeszklone atrium, przez które widać zieleń Parku. Łukowe dźwigary i szklane pokrycie atrium opada na południe w kierunku lasu. Atrium łączy oba "skrzydła"- jest jednocześnie holem wejściowym do Ratusza i strefą wiążącą przestrzeń placu miejskiego z placem i przestrzenią otwartą Parku. Dominantę budynku stanowi "wieża zegarowa" w linii zabudowy ulicy Piłsudskiego.
Użyte materiały harmonizują z otaczającą przyrodą, nawiązują do tradycji miasta i nadają nową jakość przestrzeni Legionowa.


PRZEJDŹ DO
REALIZACJA

PANORAMA 3d - STRONA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO